Instandhouding waterkeringen

header foto
header foto
header foto

Welkom op de PIW3.0-website

Welkom op de website van het Programma Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen 3.0 (PIW3.0). Een samenwerkingsprogramma van STOWA en Rijkswaterstaat – Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS WVL).

De ambitie van PIW3.0 is de keringbeheerder te ondersteunen om in 2023 'Aantoonbaar In Control' te zijn. Het programma maakt (nieuwe) kennis praktisch toepasbaar voor het inspecteren, beheren en onderhouden van de waterkeringen. De dijkinspecteur/objectbeheerder is dan ook de primaire doelgroep van het programma.

Aantoonbaar in control - Een ambitie die sterke raakvlakken heeft met de Zorgplicht primaire waterkeringen. De verplichting die waterschappen hebben om aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) inzichtelijk te maken dat de beheerder aan de wettelijke taken rondom beheer en onderhoud voldoet. PIW3.0 helpt de beheerder bij een aantal van de 12 zorgplicht-onderdelen, met een primaire focus op inspectie, beheer en onderhoud. Ook calamiteiten, informatievoorziening en vergunningverlening en handhaving komen aan bod binnen het programma.


Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2020 - Een goede dijk eist kwaliteit!

Een goede dijk eist kwaliteit. Dat is het motto van de 17e Kennisdag Inspectie Waterkeringen. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van hoogwaterveiligheid en laat je inspireren op dit bijzondere evenement!


Sturen op aantoonbare, goed onderbouwde kwaliteit wordt in het dijkbeheer steeds belangrijker. De Zorgplicht speelt hierin een belangrijke rol. Kwaliteit betekent in de eerste plaats een goed resultaat: de dijk is op orde. Maar het betekent ook een goed proces om dit te bereiken - dat wil zeggen: transparant, herhaalbaar, gestandaardiseerd - met de juiste instrumenten (normeringen, data, informatie).
Tijdens de kennisdag ervaar je hoe kwaliteitszorg, assetmanagement en risicogestuurd beheer en onderhoud met elkaar samenhangen.

Tijdens de kennisdag besteden we ook aandacht aan du
urzaamheid en circulariteit, twee thema's die een steeds grotere rol spelen in onze maatschappij. Hoe spelen we daarop in bij het werken aan kwaliteit & waterveiligheid? Ten slotte kijken we naar het buitenland. In onze buurlanden hebben ze een eigen kijk op kwaliteit in waterveiligheid. Wat kunnen we daarvan leren?

Op 19 maart wisselen we kennis en ervaringen uit, kun je luisteren naar inspirerende verhalen en gaan we aan de slag in uiteenlopende workshops. Daar presenteren we de nieuwste kennis, kunde en technologie. Het wordt als vanouds een afwisselende en inspirerende dag voor iedereen die werkt aan waterveiligheid. Dus ook voor
jou! We kijken uit naar je komst.


 

Laatste nieuws

Kennisdag 2020 - Meld je aan!

Een goede dijk eist kwaliteit. Dat is het motto van de 17e Kennisdag Inspectie Waterkeringen. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van hoogwaterveiligheid en laat je inspireren op dit bijzondere evenement!

14 januari 2020

Kennisdag 2020 - Meld je aan!

Aanmelden nieuwsbrief