Instandhouding waterkeringen

PIW3.0 - Nieuwsbrief 2019-03 21 oktober 2019

SAVE THE DATE: PIW-Kennisdag (17e editie), 19-03-2020, Arnhem

Zet donderdag 19 maart 2020 vast in je agenda voor alweer de 17e Kennisdag inspectie waterkeringen. Thema dit jaar: Een goede dijk eist kwaliteit. Sturen op kwaliteit wordt in het dijkbeheer steeds belangrijker. Zorgplicht speelt hierin een belangrijke rol: aantoonbare, goed onderbouwde kwaliteit is een vereiste. Kwaliteit wordt gezien als een kwalitatief goede dijk, een goed proces om dit te bereiken (aantoonbaar, herhaalbaar, gestandaardiseerd) en met de juiste instrumenten (normeringen, data, informatie).

Op 19 maart wisselen we kennis uit, horen inspirerende verhalen en gaan we aan de slag in workshops. Ook dit jaar weer wordt de kennisdag georganiseerd in Burgers’ Zoo in Arnhem. Komt je dit jaar (weer)?

https://www.burgerszoo.nl/media/1254510/BurgersZoo_logo_RGB.jpg

SAVE THE DATE: Kennissessie Dijkbeheer en biodiversiteit, 29-01-2020, Nijmegen

Biodiversiteit staat prominent op de bestuurlijke agenda’s van waterkeringbeheerders. En terecht! Het onderzoek van de Radbouduniversiteit over de insectensterfte heeft wereldwijd aandacht getrokken en alarmbellen doen luiden. Maar hoe kom je van het papieren bestuursakkoord naar de uitvoering bij dijkbeheer?

Op de kennissessie Dijkbeheer en Biodiversiteit, 29 januari 2019, wil STOWA hier mee aan de slag. In een afwisselend programma gaan diverse sprekers in op kennisaspecten en uitvoeringszaken. De grasregisseur begint de sessie met uitleg over de top-eis die altijd geldt bij waterkeringen: de dijk moet erosiebestendig zijn. Constant Swinkels (Radboud Universiteit) neemt ons vervolgens mee naar de levenscyclus van bijen op waterkeringen en welke eisen de insecten stellen aan de leefruimte. Eddy Schabbink (IPC Groene Ruimte) zoemt vervolgens in op de meetlat voor biodiversiteit: hoe krijg je de basiskwaliteit op orde? Vegetatie speelt daarin de hoofdrol voor de dijkbeheerder. Cyril Liebrand (EurECO) introduceert daarom een nieuwe vegetatietypologie. Die kan de dijkbeheerders een handvat bieden bij het beoordelen van de biodiversiteit en erosiebestendigheid. Ivo Raemakers (Ecologica) neemt het gefaseerd maaien onder de loep: wat is zin en wat is onzin? Tot slot introduceert Julia Malms (net afgestudeerd Wageningen Universiteit) een afwegingskader voor de waterkeringbeheerder. Welke vragen moet je beantwoorden bij de keuzes in je beheerplan voor grasbekleding?

De verschillende sprekers presenteren ook bestaande of mogelijke instrumenten om het beheer te ondersteunen. De Meetlat Biodiversiteit bestaat al. Maar een app om de vegetatie te beoordelen en beheeradviezen te leveren is misschien een krachtig hulpmiddel. Of een script waarmee een GIS-analyse kan worden uitgevoerd voor kansrijke percelen in het beheergebied. De deelnemers kunnen zich hier in een stemmingsronde over uitspreken.

Sessievoorzitter Hennie Roorda leidt dit alles in goede banen. Zij verenigt in haar bestuursfuncties beide werelden. Zij is portefeuillehouder waterveiligheid bij Waterschap Rivierenland èn voorzitter van FLORON. Gastheer van de dag is professor plantenecologie Hans de Kroon, projectleider van het onderzoek over insectensterfte. Hij stelt tijdens de lunch de onderzoekkassen van de universiteit open voor de deelnemers. Een unieke kans om de onderzoekswereld te ontmoeten. De ochtend heeft de titel ‘kennissessie’. De bijeenkomst vindt plaats in een collegezaal van de Radbouduniversiteit om dit nog eens te versterken!

Inschrijving kan via de agenda van STOWA. We vragen geen vergoeding voor deelname. Wel rekenen we erop dat je na aanmelding ook werkelijk deelneemt, overmacht daargelaten.

Vragen kun je stellen aan Petra Angelone: stowa@stowa.nl

Meld je nu aan voor de Drone en Datadag, 05-11-2019, Hoek van Holland

Op dinsdag 5 november 2019 organiseert Rijkswaterstaat in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Platform WOW dit Drone event. Dit jaar bij Fort 1881 in Hoek van Holland van 12.00-17.00 uur. De dag is bedoeld voor ministeries, ProRail, Rijkswaterstaat, gemeenten, provincies en Waterschappen, marktpartijen en kennisinstituten.

PIW biedt de waterschappen binnen deze dag een workshop aan over het gebruik van drones binnen een waterschap, gericht op het inspecteren, beheer en onderhoud van waterkeringen. Aan de hand van verschillende casussen wordt de diversiteit van drones geïllustreerd.  Er wordt uitgebreid ingegaan op hoe medewerkers van waterschappen het gebruik van drones – en robotica in bredere zin – kunnen toepassen in het eigen werkgebied.

De organisatoren van de landelijke Drone en datadag vragen een deelname van €110,- ex BTW. Meer informatie vind je hier.

Leesvoer: Zorgplicht primaire waterkeringen

Voor iedereen die zich bezighoudt met zorgplicht primaire waterkeringen: STOWA heeft in oktober een handreiking en een analyse in het kader van Zorgplicht primaire waterkeringen gepubliceerd. Het gaat om Handreiking peer-reviews zorgplicht primaire waterkeringen. Met deze handreiking biedt STOWA waterkeringbeheerders in Nederland richtlijnen voor het uniform organiseren en uitvoeren van peer-reviews betreffende de zorgplicht voor primaire waterkeringen. Daarnaast verscheen de analyse ILT-rapportages zorgplicht primaire waterkeringen. Dit rapport bevat de uitkomsten van een analyse die sectorbreed een beeld geeft van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de zorgplicht primaire keringen door de waterschappen. Dit rapport bevat de uitkomsten van een analyse die sectorbreed een beeld geeft van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de zorgplicht primaire keringen door de waterschappen. Deze analyse is gebaseerd op rapportages van de Inspectie Leefomgeving en Transport ILT. Uit de analyse komt een positief beeld naar voren. Ook verscheen onlangs de nieuwsbrief Zorgplicht. De moeite van het lezen waard.