Instandhouding waterkeringen

PIW3.0 - Nieuwsbrief 2019-02 11 april 2019

22 mei Werkdag soortenrijke, bloemrijke dijken

Schrijf je in voor de Werkdag soortenrijke, bloemrijke dijken op 22 mei aanstaande van 08:45 tot 16.30 uur bij het Dijkmagazijn Beuningen. Stel: je wilt als dijkbeheerder graag in je beheergebied een dijk laten veranderen van ‘dijkengras’ naar een soortenrijke, bloemrijke dijk. Daar kunnen veel redenen voor zijn. Bijvoorbeeld omdat meer soorten klimaatbestendiger zijn, of omdat jouw waterschap wil werken aan biodiversiteit. Of omdat je de erosiebestendigheid van het binnentalud op een soortenrijke manier wilt bereiken. Maar hoe pak je dat aan? STOWA organiseert hiervoor een ‘werkdag soortenrijke, bloemrijke dijken’. Met medewerking van ecoloog Cyril Liebrand en aannemer Jaco Immink doorlopen we eerst een blokje theorie over soortenrijkdom en uitvoeringszaken. De rest van de ochtend gaan we met elkaar werken aan een ontwikkelplan voor jouw gebied. ’s Middags maken we een excursie naar de dijken in de buurt van Nijmegen waar al lange tijd een grote soortenrijkdom is. Vragen over de inhoud kun je stellen aan  grasbekleding@stowa.nl.

2019fotonieuwsbriefbloemrijkedijken // nieuwsbrief_2_piw_2019_bloemrijke_dijk_.jpg (74 K)

Meld je aan voor de Dier- en dijkendag op 5 juni

Meld je nu aan voor de Dier-en dijkendag in Andel (Noord-Brabant).  We verwelkomen je graag op woensdag 5 juni om 09.00 uur in Andel (Noord-Brabant). Deze dag richten we ons op de kleine gravers in regionale waterkeringen. Een aantal deskundige sprekers, Bram Kroese van Naturalis, Daan Bos van Altenburg en Wymenga, Dolf Moerkens van Unie van Waterschappen, Henk van Hemert van STOWA, Marcel Cox van Aa en Maas en Niek Bosma van Wetterskip Fryslân vertellen ons in het ochtendprogramma alles over de leefwijzen van deze kleine gravers en de risico’s voor onze keringen. Daarnaast wordt ingegaan op het beverprotocol. Aansluitend bieden ‘speeddates’ de mogelijkheid om in kleinere groepen met de sprekers de diepte in te gaan. Na de lunch willen we onder leiding van rattenvangers een bezoek brengen aan een natuurgebied waar schades van muskusratten te vinden zijn.

2019fotonieuwsbriefkreeft // nieuwsbrief_2_piw_2019_dier_en_dijkendag.jpg (83 K)

Hulp nodig bij implementatie Risicogestuurd beheer en Onderhoud?

Wellicht ben je al aan de slag met het de handreiking Risicogestuurd Beheer en Onderhoud (RGBO) en Inspecteren van waterkeringen of wil je hiermee starten. Geef je dan nu op voor een Werkplaats. In deze werkplaats komen medewerkers van verschillende waterschappen samen die willen starten met de implementatie RGBO aan de hand van de handreiking. We werken aan de hand van de systematiek van de handreiking, deze passen we toe op een dijkvak van het eigen beheergebied. Vervolgens delen we ervaringen en leermomenten. Een goede manier om een vliegende start te maken met RGBO. Het wordt een stuk eenvoudiger als je dit gezamenlijk gaat oppakken in een werkplaats. Want met deze risicogestuurde aanpak hebben waterschappen naast continu inzicht in de feitelijke toestand van de waterkering, de mogelijkheid maatregelen toe te passen die voorzien in een meerjarig kosteneffectieve risicobeheersing. Daarmee voldoen de waterkeringen efficiënt en toekomstvast aan de veiligheidseisen en geeft een beheerder continue aantoonbaar adequaat invulling aan de Zorgplicht.

2019fotonieuwsbriefRGBO // nieuwsbrief_2_piw_2019_rgbo.png (93 K)

Een terugblik op PIW-kennisdag ‘Een natje en een droogje’

Een feest van herkenning was het op deze zestiende kennisdag dat was te horen aan het volumeniveau dat de gehele dag tijdens de pauzes, lunch en borrel steeg. Het is ook een belangrijk onderdeel van de dag om elkaar weer te zien, te spreken en kennis uit te wisselen. Dit jaar was het thema een natje en een droogje. In het plenaire deel nam onder andere gastspreker Reinier van den Berg (meteoroloog) ons mee in wetenswaardigheden over weer, klimaat en duurzaamheid en wat wij er als beheerder en mens aan kunnen doen. In de workshops hadden de deelnemers ruime keus uit de thema’s: natje en droogje, planten en dieren, tussen afkeur en versterking, het nut van monitoring tot de medewerker van de toekomst. Lees hier het verslag of kijk hier naar de filmverslagen!

 

Netwerk dijkbeheerders in IJsselmuiden

'Zoek de coupure’ zou het spel kunnen heten. Maar het is geen spel in Kampen. Dijkbeheerders Johan en Frank (Waterschap Drents Overijsselse Delta) toonden collega’s van het netwerk dijkbeheerders op 4 april 2019 hoe de waterkering loopt in de Kampense stad. Slingerend over de kade, langs de voorgevels van woningen en dwars door gangen in restaurants. Hydraulische klepkeringen wisselen schotbalken en afsluitplaten van ventilatieopeningen af. Zelfs enkele ramen van woningen zijn waterkerend en dus uitgevoerd in centimeter dik glas. De vrijwilligers van de hoogwaterbrigade weten waar ze welk stuk aluminium moeten monteren door een praktische klapper met gevelfoto’s en objectcodes. Door hun motivatie en geregelde oefeningen kan dit dijkleger in zeer korte tijd de historische stad hoogwaterveilig maken. Nou ja, veilig? Ook dat blijkt complex te liggen met 2 verschillende waterstanden. Maar als je dat wilt weten, moet je zelf maar eens op bezoek gaan!

Na de excursie naar de Kampense stad kwam de groep van ruim dertig dijkbeheerders samen bij waterschap Drents Overijssels Delta in IJsselmuiden. Heel toepasselijk vond de bijeenkomst plaats in de ruimte naast en met zicht op de plek waar de flexibele stadsmuurwaterkering van Kampen wordt opgeslagen. Er werden tijdens de bijeenkomst meerdere oproepen gedaan om kennis te delen en mee te werken: zo kon je je opgeven voor een werkplaats Risicogestuurd Beheer en Onderhoud, het inventariseren en onderzoeken van kale plekken om de Digigids aan te vullen en om mee te werken aan methode van inzaai. Hanneke Kloosterboer van waterschap Aa en Maas haalde tijdens een workshop input op voor de Basis Specificatie Dijken (BSD). Het doel is om eenvoudige generieke eisen op te stellen, de kwaliteit van de eisen te verhogen en de herkenbaarheid voor markt en subsidieverlener te vergroten. Deelnemers werden gevraagd om positieve ervaringen op te schrijven en tips om negatieve ervaringen te voorkomen. Als laatste werden de naweeën van de droogte van afgelopen zomer besproken. Hoe ligt de grasmat er bij alle waterschappen bij en hoe staan we gesteld als er weer een droge zomer komt. De volgende keer komt het netwerk samen op 7 november en is waterschap Rivierenland de gastheer. Wil je je nog opgeven voor het netwerk dat kan bij j.bronsveld@wsrl.nl.

2019fotonieuwsbriefdijkwerkers // nieuwsbrief_2_piw_2019_netwerk_dijkbeheerders.jpg (50 K)