Instandhouding waterkeringen

PIW3.0 - Nieuwsbrief 2018-05 7 februari 2019

Kennisdag ‘Een natje en een droogje’

Donderdag 21 maart vindt de zestiende kennisdag plaats in Burgers’ Zoo in Arnhem. 2018 was voor waterbeheerders een jaar om niet snel te vergeten. Extreme droogte en heel natte periodes wisselden elkaar regelmatig af. De verwachting is dat dit soort extremen door klimaatverandering steeds vaker zal voorkomen. Dit vergt van waterbeheerders veel aanpassingsvermogen. Op de kennisdag krijg je naast een plenair gedeelte ook de kans om met collega’s in workshops dieper op de inhoud in te gaan. Je vertrekt aan het eind van de dag met meer kennis over hoe om te gaan met weersextremen in relatie tot jouw waterkering. Meld je vast aan!

20190128 Foto Dijkinspectie droogte // dijkinspectieswsrl-ceesvdwal_14.jpg (105 K)

Risicogestuurd Beheer en Onderhoud van Waterkeringen

In oktober 2018 was de Handreiking Risicogestuurd Beheer en Onderhoud van Waterkeringen af! Iedereen is welkom om met deze Handreiking aan de slag te gaan. Met een Roadshow is deze Handreiking in december 2018 gepresenteerd. Aan de bijeenkomsten in Zwolle, Breda en Leiden hebben ruim 60 medewerkers van waterschappen en Rijkswaterstaat deelgenomen. De reacties waren positief; de volgende stap is het implementeren van de systematiek in de organisaties en de werkwijzen bij de waterschappen. Om dit te kunnen doen is prioriteitstelling en ondersteuning van het management nodig. Daarom zal dit onderwerp aan de orde worden gesteld in het Platform Waterkeringbeheer, waarin de afdelingshoofden zijn verenigd.

Verder starten we met het “ombouwen” van de Digigids in de systematiek van de NEN-normering. Een groep van medewerkers van waterschappen en Rijkswaterstaat wordt gevormd die dit jaar aan het werk zal gaan. Doelstelling is om dit proces in 2020 te hebben afgerond.

Enthousiaste medewerkers die zich in deze expertgroep willen inzetten om aan deze ombouw mee te werken kunnen zich per mail aanmelden via piw@stowa.nl. Via ditzelfde mailadres kunnen vragen gesteld worden.

Data grasdagen bekend!

De grasdagen van de STOWA beginnen een begrip te worden. Een praktijktraining die je niet mag missen als beoordelaar, dijkbeheerder of inspecteur! Op donderdag 7 maart bij Waterschap Vallei en Veluwe, locatie Twello of op dinsdag 26 maart Waterschap Aa en Maas, locatie Den Bosch kun je weer meedoen. In het nieuwe beoordelingsinstrumentarium WBI2017 staan voorschriften voor het beoordelen van de kwaliteit van de grasbekleding. De zode is gesloten, open of fragmentarisch. Tijdens de grasdag van de STOWA gaan we aan de slag met deze beoordeling. We beginnen ’s morgens met een blokje theorie. Daarna gaan we de dijk op om de kwaliteit in de praktijk vast te stellen. Dit alles onder leiding van twee deskundigen: André van Hoven (Deltares) en Cyril Liebrand (EurEco). De dag is bedoeld voor de dijkbeheerder èn voor de collega’s die de beoordeling uitvoeren. Bezoek deze dag samen!

2019 foto grasdagen // foto_grasdagen.jpg (66 K)

Save the date: Dier- en dijkendag

Zet woensdag 5 juni vast in de agenda, want dan vindt de Dier- en dijkendag plaats in Andel (Noord-Brabant). Deze dag richten we ons op de kleine gravers in regionale waterkeringen. Een aantal deskundige sprekers gaat in het ochtendprogramma in op leefwijzen en risico’s. Aansluitend bieden ‘speeddates’ de mogelijkheid om in kleinere groepen met de sprekers de diepte in te gaan. Na de lunch willen we onder leiding van rattenvangers een bezoek brengen aan een natuurgebied waar schades van muskusratten te vinden zijn. Je ontvangt binnenkort een uitnodiging voor deze dag.

2019 kreeft // kreeft_molenkade_kinderdijk_wsrl_6.jpg (24 K)


Update Platform Waterkeringbeheer

Op donderdag 29 november 2018 kwamen de leden van het platform Waterkeringbeheer voor de vierde maal bijeen voor een24uursvergadersessie. Dit keer in het Eemshotel in Delfzijl. Een prachtige locatie die tevens tot 2021 het centrum is van een dijkversterkingsproject van waterschap Noorderzijlvest. Een toepasselijke omgeving om de leden van het platform te inspireren. Het thema van de bijeenkomst: platform in beweging. Wil je meer weten over de vijf thema’s die besproken zijn tijdens de 24-uursvergadersessie? Lees dat hier.

2019 foto PWKB // foto_platform.jpg (37 K)