Instandhouding waterkeringen

PIW3.0 - Nieuwsbrief 2018-01 6 maart 2018

Schrijf je nu in voor de 15e Kennisdag Inspectie Waterkeringen

201801Fotokennisdag // 20180322_agendafoto_w200_h140_crcenter95.jpg (37 K)Op donderdag 22 maart vindt alweer de 15e editie van de Kennisdag Inspectie Waterkeringen ‘Vakmanschap, altijd in beweging’ in Burgers Zoo in Arnhem plaats. Het programma staat bomvol interessante onderwerpen. We gaan deze dag met elkaar aan het werk om tot nog beter vakmanschap te komen. We beloven je dat je aan het eind van de dag vertrekt met een hoofd vol verse kennis, ideeën, inspiratie en contacten.


In het zonnetje: de Masterclass Professionaliseren dijkwacht

Naast een de 15 workshops in het middagprogramma bieden we dit jaar in het ochtendprogramma drie masterclasses aan. Onlangs werd de masterclass Handreiking Grasbekleding in het zonnetje gezet. Dit keer Professionaliseren dijkwacht. Na het volgen van deze masterclass weet jij wat het verschil is tussen regulieren inspectie en dijkbewaking. Je kan het proces van dijkbewaking en de nieuwe opleiding tot dijkwacht implementeren in je organisatie. Kortom je krijgt gereedschap om de wijze van dijkbewaking binnen je organisatie verder te professionaliseren. Wat wil je nog meer!

Inschrijven Kennisdag
Inschrijven kan via www.stowa.nl/kennisdag.


Veel belangstelling voor landelijke bijeenkomst Professionalisering Dijkbewaking

Dinsdag 21 januari jongstleden was het parkeerterrein bij Waterschap Zuiderzeeland in Hetty Klaver // hans_en_hetty.jpg (25 K)Lelystadovervol. De reden? De grote opkomst bij de landelijke bijeenkomst ProfessionaliseringDijkbewaking. Bijna alle waterschappen, op twee na, en Rijkswaterstaat waren aanwezig. Dit getuigt van het belang en de waardering voor het initiatief om gezamenlijk een stap te zetten in het professionaliseren van de dijkbewaking in Nederland.Dinsdag 21 januari jongstleden was het parkeerterrein bij Waterschap Zuiderzeeland in Lelystad

Aantoonbaar bekwaam
De discussie op 21 januari ging met name over de wijze van de certificering van de opleidingen. Want door het certificeren van de opleiding werk je verder aan het aantoonbaar bekwaam zijn. De vraag is of waterschappen hiervoor openstaan. Deze bijeenkomst werd benut om die vraag verder te onderzoeken.

Hetty Klaver, dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland:
‘Vandaag is een feestje. Jullie hebben echt mooi werk geleverd. Ook hebben jullie iets gedaan wat ik in het werkveld verder niet vaak tegenkom. Jullie uniformeren en professionaliseren vanuit de werkvloer. De volgende stap is bijhouden. We maken nu de stap van vreselijke bekwaambare mensen naar aantoonbaar bekwame mensen. We moeten laten zien dat we met deskundigen aan het werk zijn en dit aantonen. Daarom vind ik het belangrijk dat we ons gaan certificeren als dijkwacht. Daar maak ik mij als bestuurlijk ambassadeur sterk voor.’

Niet alleen aantoonbaar, maar ook kleurrijk
Met de nieuwe werkwijze worden hesjes ingevoerd in verschillende kleuren. Zo heeft het hoofd dijkbewaking bijvoorbeeld een rood hesje aan en de dijkwacht gele. Zo is het gelijk duidelijk wie de leiding heeft. Een eenvoudige, maar effectieve werkwijze. Ook zijn er formulieren ontwikkeld voor het registreren van waarnemingen. Deze zijn door Fugro beoordeeld, verbeterd en gevalideerd. De opleiding is getest bij de oefening Deining en Doorbraak (hoogwateroefening bij IJssel eind 2017). Militairen die aan de oefening meededen hebben de opleiding beoordeeld met negens en tienen.

Als je het over dijktenen hebt, moet je niet naar je voeten kijken
Het bestond al Handboek Dijkbewaking, het beter bekende rode boekje met daarin foto’s met uitleg van schadebeelden. Maar dit boekje is weer tegen het licht gehouden en heeft een update gekregen. Bijvoorbeeld een groter lettertype. Maar nog veel belangrijker er is opnieuw gekeken naar de inhoud met de blik van de gebruiker. Het werkt in stappen: Waarnemen: wat zie ik, Wat is de oorzaak/gevolg en Wat moet ik registreren. Daarnaast geeft het ruimte voor bijzonderheden. Ook zijn er goede foto’s van schadebeelden in terug te vinden. En draagt het bij aan één duidelijke dijktaal, waardoor voorkomen wordt dat als we het over een dijkteen hebben, iemand naar zijn voeten gaat kijken.

Certificering
Alle aanwezigen werden betrokken bij de discussie over het wel/niet certificeren van de opleiding. Stellingen waren voorbereid en aanwezigen stemden met groene en rode blaadjes voor of tegen. Bijna iedereen was voor het hebben van een junior en senior dijkwacht. 100 procent stemde voor: ‘Mijn organisatie gaat zelf de opleiding geven’. Op de vraag of de organisaties gebruik zouden maken van de toetsen die zijn ontwikkeld voor de junior dijkwacht werd gemixt geantwoord. Ook bij de vraag ‘Wie wil bij een ander waterschap in kunnen worden gezet’ was een zee van groene briefjes te zien. Ditzelfde gebeurde bij de vraag wie van de senior opleiding gebruik gaat maken. Ook werd extra aandacht gevraagd voor droogte, want volgens veel aanwezigen is dit een grote dreiging, omdat het vaak plaats vindt in een tijd dat veel mensen op vakantie zijn. In oktober is de volgende landelijke bijeenkomst.

Hetty Klaver
“De afgelopen weken waren spannend met het hoogwater. Ik heb veel te veel waterschappers op tv gezien die zeiden dat er niets aan de hand was. Willen jullie stoppen met zeggen dat het gewoon werk is? Jullie hebben de dijken goed in de gaten moeten houden ook toen het water weer zakte. Jullie leveren buitengewoon werk!’

Ludolph Wentholt, programmamanager Professionaliseren Inspecties Waterkeringen
Het PIW-programmateam (Professionalisering Inspecties Waterkeringen) is trots op de initiatiefnemers van de werkgroep Professionalisering Dijkbewaking. Voor het programmateam is dit initiatief een voorbeeld van hoe het PIW-programma in de toekomst meer wil gaan werken. Met een initiatief vanuit de waterschappen/Rijkswaterstaat en daarnaast actief begeleid vanuit de organisaties en medegefinancierd in uren of geld door die organisaties. Wij, het PIW-programma, levert dan begeleiding en financieren waar nodig’.

Wil je oefenen met het opleidingsmateriaal? Dat kan! Stuur een mail naar: Dijkbewakingsorganisatie@hdsr.nl. Feedback wordt gewaardeerd.

Al het materiaal is ook te downloaden vanaf de wiki noodmaatregelen. Heb je hulp nodig met het opzetten van dijkbewakingsorganisatie geef dit aan bij het bovenstaande e-mailadres. Op de Kennisdag van PIW op donderdag 22 maart kan je een Masterclass volgen van Hans Knotter over het Professionaliseren van de dijkwacht.


24-uurssessie Platform Waterkeringbeheer 'Allemaal waterdragers'

24-uurssessie Deventer 'Allemaal waterdragers' // foto_24_uurssessie.jpg (39 K)Het Platform Waterkeringbeheer bestaat uit afdelingshoofden Beheer & Onderhoud die het werken vanuit overeenkomst hoog in het vaandel hebben staan. Wij zijn allemaal waterdragers, zoals Reindert Sellies, voorzitter van het platform het noemt. Donderdagmiddag 30 november 2017 verzamelde deze groep van zo’n twintig afdelingshoofden zich voor een 24-uurssessie in Deventer. Met als hoofddoel het benoemen van gezamenlijk thema’s waarop zij verder gaan samenwerken.

 

Wil jij weten wat er allemaal besproken en besloten is tijdens de 24-uurssessie in Deventer? Lees dan het uitgebreide verslag.


PIW 3.0! We zijn er klaar voor!

LEF-sessie PIW 3.0 // img_2751.jpg (48 K)Op donderdag 14 december 2017 kwam een enthousiaste groep van zo’n twintig ambassadeurs van hetprogramma Professionaliseren Inspecties Waterkeringen - (PIW) samen om mee te denken over de toekomst van PIW. Naast een gerichte uitnodiging aan een aantal mensen, was er In de nieuwsbrief van PIW een oproep ‘Breng de praktijk in het programma’ geplaatst om mensen uit te nodigen voor deze toekomstsessie.  De sessie vond plaats in het LEF future center van Rijkswaterstaat, gespecialiseerd in het creëren van doorbraken en nieuwe denkpatronen.

Agenda’s schoonvegen
Het programmateam waardeerde het zeer dat deze groep hun agenda had schoongeveegd om bij deze sessie aanwezig te zijn. Het was ook belangrijk, want de aansluiting met de praktijk moet zo naadloos als mogelijk zijn en dan moet je je ambities kunnen toetsen aan de praktijk(mensen).

Centrale vraag ‘Aantoonbaar in control’
De ILT vraagt nu dat de keringbeheerder ‘aantoonbaar in control’ is. Tijdens de toekomstsessie onderzocht de groep of de de keringbeheerder al aantoonbaar in control is. En wat aantoonbaar in control eigenlijk is? En wat we hiervoor nog nodig hebben als we dit nog niet zijn? De groep ging met deze vragen aan de slag. Kijk naar de flipoversheets naar de uitkomsten.

Korte sprints met resultaat
Wat op de 14e december besproken is, was inbreng voor het maken van het programmaplan van PIW 3.0. Binnenkort komt het plan beschikbaar. De werkwijze is al wel bekend. Het PIW-programma wil werken in korte sprints aan producten waar bij de beheerder en het programma energie zit. Aan thema’s op het gebied van risicogestuurd beheer en onderhoud, het verbinden van ontwerp en beheer en calamiteiten. En nog veel meer…