Instandhouding waterkeringen

PIW2.0 - Nieuwsbrief 2017-05 14 november 2017

Zorg ervoor dat PIW 3.0 doet wat nodig is - Denk en praat hierover mee op 14 december 2017 - Utrecht

201711_LEF foto // lef_foto.jpg (20 K)

Breng de praktijk in het programma. Einde PIW 2.0 en start PIW 3.0 in 2018. Een programma als PIW 3.0 wordt sterker naar mate de aansluiting op de praktijk zo naadloos mogelijk is. Daar hebben we jullie voor nodig. Kom op donderdag 14 december van 10.00 uur tot 15.30 uur naar het LEF future center in Utrecht om mee te denken over jouw en onze toekomst als het om het professionaliseren van inspecties aan dijken.

Aanmelden:
Meld u aan bij stowa@stowa.nl. Wees er snel bij, want de bijeenkomst kent een maximum aantal deelnemers.


Kennisdag 2018 op 22 maart - Zet je het alvast in de agenda?

201703_FOTO_Kennisdag2017 // cc20170323-156_kennisdag.jpg (145 K)Zet donderdag 22 maart 2018 vast in je agenda, want dat is de dag dat alweer de vijftiende Kennisdag plaats vindt! Het thema: Vakmanschap, volop in beweging. Nieuw dit jaar zijn de praktijklessen. Dat betekent handen uit de mouwen. Maar natuurlijk ook interessante sprekers en workshops. Komen dus!

Mocht je nog wensen of ideeën hebben voor de Kennisdag, laat het ons weten op wentholt@stowa.nl.


Een andere kijk op dieren op de dijk

Een andere kijk op dieren op de dijk201710_Dierendijkendag_groepsfoto // dierendijkendag_foto_-_kopie.jpg (43 K)
Dat het onderwerp ‘dieren en dijken’ belangstelling van de dijkbeheerder geniet, was overduidelijk op 4 oktober in het Gelderse Doornenburg. Ruim 40 mensen kwamen af op de Dier-en-dijkendag. Dieren en insecten zijn hoe je het ook wendt of keert onderdeel van onze dijken.

Met een andere blik
Het is niet vreemd dat een beheerder zenuwachtig wordt van dieren op de dijk. Maar is dit altijd nodig? Dagvoorzitter Henk Post, programmamanager bij Waterschap Drents Overijsselse Delta, startte met de vraag of de aanwezigen wisten waar Dierendag voor stond. Hij gaf aan dat deze dag staat voor extra aandacht voor dieren. Henk daagde de bezoekers uit om een andere blik te kijken naar de verhouding tussen mens en dier.

Zeven inzichten
Aan het woord kwamen zeven mensen die inzicht gaven op hun kijk op dieren op de dijk.  Leonard Post, waterschap Rijk en IJssel, stelde dat het mogelijk moet zijn om een veilige dijk te hebben voor mens en dier. Vilmar Dijkstra van de zoogdierenvereniging vertelde over hoe in 1988 de bever is geherintroduceerd en waarom. Belangrijk is dat het gedrag van de bever biodiversiteit verhogend is. Vilmar gaf ook aan dat bevers in Nederland thuis horen, maar dat in laag Nederland bij hoog boezemwater kades heel gevoelig zijn voor bevergraverij. En dan moet, vindt hij ook, actie genomen worden om de bever te verwijderen.

Bevermanager
Loes Penning-de Vries van waterschap Rivierenland, de eerste bevermanager in Nederland, vertelde hoe haar waterschap zich voorbereidt op bevers in Nederland. Voor haar is de centrale vraag: hoe geven we de bever de ruimte, zonder de kerntaak van het waterschap op te geven. Jan Piet Frens van de Imkervereniging west-Betuwe ging in op hoe de dijken insectvriendelijk, maar wel veilig te maken en te houden. Iris Nymeijer van Stachys nam ons mee in het belang van het behouden van overwinteringsplaatsen voor insecten en de rol van waterschappen daarin.  Belangrijkste factor is het maaibeheer. Door kennis kunnen waterschappen andere keuzes maken. Laat een grasmat bijvoorbeeld nooit kaal de winter ingaan, want dat is funest voor insecten.

Schapen als bron voor dierenrijkdom
Ronald Wijlhuizen, schapenboer, gaf aan dat schapen een bron zijn voor dierenrijkdom en een manier is om natuurdoelen te realiseren. Hij sprak zijn zorg uit over de bezuinigingen op begrazing met schaapkuddes. Niek Bosma, Wetterskip Fryslân, heeft veel ervaring met muizen- en muskusrattenplagen. Hij pleit voor een ‘early warning system’. Dolf Moerkens van de Unie van Waterschappen stelde dat rivierkreeften vaak gebruik maken van de holen van andere dieren en niet zozeer zelf graven. Ook gaf hij dat ze op de beschermingslijst staan. Als je dus grond afgraaft waar rivierkreeften zitten, mag je de grond niet verplaatsen naar een ander gebied.

Aan tafel! Kennisdelen
De groep werd verdeeld in vieren. Elke groep ging aan een tafel waar een vraag werd besproken.  Die vragen gingen over bevers, kreeften, bijen en mollen. Aan tafel werd enthousiast gediscussieerd en van elkaar geleerd. Met muizen is er bijvoorbeeld geen probleem als je dijk een dikke kleilaag heeft. En is een roofvogel een nuttig middel om in te zetten bij een muizenplaag? Aan tafel mocht je op het tafelkleed schrijven. Zo kon de volgende groep weer verder waar de ander gebleven was. De oogst is groot en wordt gebruikt voor de Handreiking Grasbekleding. Binnenkort meer daarover in deze nieuwsbrief.

201711_Dierendijkendag_veld_foto2 // 201711_dierendijkendag2_-_kopie.jpg (55 K)

Op pad
De groep ging na de lunch op deze dierendag uiteen in twee groepen. De ene groep bezocht een beverburcht bij de Waaldijken bij Bemmel en Gendt. De andere groep ging naar de IJsseldijken en hoorde alles over bijvriendelijk beheer. Een zeer afwisselende dag: binnen en buiten, luisteren en zelf actief aan de slag!

De deelnemers vonden het een nuttige dag, die voor herhaling vatbaar is. STOWA gaat daarom kijken op welke wijze er volgend jaar een waardige opvolging komt.

 

 


Opleiding Dijkwacht in de praktijk bij Deining & Doorbraak

201711_Dijkwachtfoto_gewoon_dijk // dijkbewaking_d12_1_-_kopie.jpg (40 K)Bij de oefening Deining & Doorbraak volgden 35 reservisten van het Korps Nationale Reserve (Natres) de opleiding ontwikkeld door de werkgroep professionalisering dijkbewaking. Zij brachten de opgedane kennis gelijk in de praktijk bij de oefening. Deining & Doorbraak was de grootste hoogwateroefening in Nederland sinds de problemen met hoogwater in 1995. Toen bedreigden hoge rivierstanden de dijken en polders. De opleiding blijkt een groot succes.

Negens en tienen voor de opleiding
Hans Knotter vertelt trots: “De zaterdag voor de start van de oefening hebben we 35 reservisten, mensen die hun militaire functie naast een burgerbaan of studie uitoefenen, de opleiding gegeven. Zij hadden de primeur de opleiding te volgen. Het moest allemaal op één dag plaatsvinden. Het theoriegedeelte was binnen, maar daarna gingen we de dijk op voor het praktijkgedeelte. Ik ben heel trots, want wij kregen allemaal negens en tienen voor de kwaliteit van de opleiding van deze groep. Ze voelden zich goed voorbereid, wisten tijdens de oefening precies wat ze moesten doen en waar ze naar moesten kijken. We spraken met zijn allen dezelfde dijktaal. Niet onbelangrijk in een vakgebied waar je termen als binnenteen hebt. Dan wil je niet dat iemand naar zijn voet kijkt. Het was een groot succes. De meerwaarde van samenwerken met defensie bij deze oefening was groot.”

Komt allen naar de Dijkwachtdag
Dinsdag 23 januari 2018 is een belangrijke mijlpaal voor de werkgroep professionalisering dijkbewaking, want dan vindt de landelijke Dijkwachtdag plaats. Een dag waar alle waterbeheerders (waterschappen, Rijkswaterstaat en defensie) welkom zijn. Het belooft een dag vol interactie te worden. De drie opleidingen, waarnemen, diagnose/prognose en noodmaatregelen, worden officieel gepresenteerd. Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard test de opleiding de komende maanden. 

Opleidingen dijkwacht voor iedereen toegankelijk
Nadat de drie opleidingen getest zijn, komen deze op de Wiki Noodmaatregelen en zijn ze voor elk waterschap toegankelijk en te gebruiken. Hans Knotter: “Het is eigenlijk een open source opleiding, voor iedereen toegankelijk. We vinden dat heel belangrijk. Wat we nog belangrijker vinden, is dat we terugkoppeling over de opleiding krijgen. Wat kan beter of anders. Zodat we de opleiding kunnen blijven ontwikkelen en aansluiten op de actualiteit en praktijk. Wil je komen? Graag, je bent van harte welkom. Aanmelden kan bij Dijkbewakingsorganisatie@hdsr.nl

Handboek, waarnemingsformulieren en certificeren
Knotter: “Op de Dijkwachtdag reiken we ook het Handboek dijkbewaking uit, het zogenaamde rode boekje en de waarnemingsformulieren. Alles sluit naadloos op elkaar aan: het handboek, de waarnemingsformulieren en de opleiding. Ook zal certificeren een onderwerp zijn deze dag. Zelf geloof ik dat het belangrijk is om een opleiding te certificeren. De vrijblijvendheid gaat er dan af. Bij waterschap Rivierenland certificeren wij de opleiding en zijn daar heel tevreden over. Het helpt ons ook aantoonbaar in control te zijn voor de zorgplicht.

Afgelopen decennium
Hans Knotter werkt sinds 2007 bij waterschap Rivierenland aan opleidingen voor de dijkwacht. “Je ziet een mooie ontwikkeling. Waren we eerst mensen aan het opleiden over technische kennis van dijken doen we dat nu niet meer. Nu kijken we naar wat ze moeten doen buiten. En dat is het opsporen en doorgeven van schadebeelden en het spreken van dezelfde dijktaal en daar heb je geen technische kennis over het falen van dijken voor nodig. De focus ligt op het waarnemen en de praktijk. Een mooie ontwikkeling.” aldus Knotter.