Instandhouding waterkeringen

PIW2.0 - Nieuwsbrief 2017-04 6 september 2017

Wegens succes verlengd!

groene dijk // piw_inspectiewaterk_08.jpg (30 K)In het nieuwe beoordelingsinstrumentarium WBI2017 staan voorschriften voor het beoordelen van de kwaliteit van de grasbekleding. De zode is gesloten, open of fragmentarisch. Je kunt dit vaststellen door visuele inspectie en het steken van een plag. Tijdens een nieuwe ronde Grasdagen van STOWA gaan we aan de slag met deze beoordeling en leer je hoe je zo'n beoordeling moet uitvoeren.

We beginnen ’s morgens met een blokje theorie. Daarna gaan we de dijk op om de kwaliteit in de praktijk vast te stellen. Dit alles onder leiding van twee deskundigen: André van Hoven (Deltares) en Cyril Liebrand (EurEco). De dag is bedoeld voor de dijkbeheerder èn voor de collega’s die de beoordeling uitvoeren. Ons advies: bezoek deze dag samen.

De planning is verspreid over het najaar en de winter om zo de beoordeling van de grasmat onder de goede omstandigheden uit te voeren.

Het is mogelijk om je aan te melden voor nieuwe grasdagen via de website van de STOWA:


 

Dier-en-dijkendag op woensdag 4 oktober 2017

Schaap // sheep-1560231_1920.jpg (73 K)Op deze Werelddierendag willen we onze kennis verdiepen over de relatie tussen dieren en dijken. Hoe kunnen we als dijkbeheerders omgaan met dieren op en in dijken? Bevers komen op de dijken af, hoe kan ik slim maatregelen nemen? Moet ik mollen (nog) bestrijden in mijn waterkering? Wat is de invloed van muizen op kades? Kan ik schapen inzetten als goede onderhoudsmaatregel voor  andere dieren? Zijn bloemrijke dijken nuttig voor bijen en hoe kan ik die realiseren? Zo maar wat praktische vragen waar waterkeringbeheerders mee worstelen. Op deze Werelddierendag willen we onze kennis verdiepen over de relatie tussen dieren en dijken. Ontmoetingen, pitches, workshops en met elkaar het veld in om in de praktijk te zien hoe collega’s met dieren omgaan.

Programma woensdag 4 oktober:
09.00 inloop en koffie
09.30  welkom en pitches
10.45 koffie
11.00 workshops
12.15  lunch
13.00 veldbezoek met
     1: excursie bevers speuren in het veld en preventieve maatregelen*
     2: excursie bijen, bloemrijke dijken en beheer daarvan*
     Of 3 (op de locatie zelf): verdieping voor de beleidsmakers. Voortzetting van de workshops rond de ochtendthema’s. *
15.30 wrap-up van de dag
16.15 hapje en drankje
   

Inschrijven kan op de website van stowa (INSCHRIJVEN).

Na inschrijving ontvang je op een later tijdsstip de definitieve gegevens over de locatie e.d. Vragen kun je stellen aan Petra Angelone: stowa@stowa.nl. Ideeën voor het programma kun je aandragen aan Jaap Bronsveld: grasbekleding@stowa.nl

 * Bij de inschrijving kun je al een voorkeur aangeven voor het middagprogramma.