Instandhouding waterkeringen

PIW2.0 - Nieuwsbrief 2017-03 27 juni 2017

Het regent, het regent... maar onze dijken zijn nog droog

201706_knmi_neerslagtekort_verwachting.png // 201706_knmi_neerslagtekort_verwachting.png (51 K)

Het regent en miezert nu, maar het is niemand ontgaan: het was een warme en droge periode. Voor velen betekende dit heerlijke zomeravonden buiten en in het zwembad verkoeling zoeken.  Maar voor waterschappen hebben droogte en hitte een extra dimensie. Het kleine beetje regen van nu lost dit niet op. Volgende week is het weer droog. Hoe staan onze dijken erbij in deze droge periode? Hoelang gaat de droogte nog duren? Moeten we als waterschap extra maatregelen nemen? Want met warm en droog weer nemen we ook extra maatregelen voor ons lichaam: we drinken extra water en smeren ons in tegen de zon. Maar wat doen we met onze dijken?

Wat is er aan de hand?

Al geruime tijd valt er in delen van Europa veel minder regen dan gebruikelijk. In bijvoorbeeld de maanden april en mei is er half zoveel regen gevallen als anders.  De winter was ook al droger dan normaal. Die droogte komt doordat hogedrukgebieden meer dan andere jaren het weer bepalen. Het einde van de droogte is nog niet in zicht. Ze noemen dit een ‘geblokkeerd luchtdrukpatroon’. Die hogedrukgebieden hielden zich vaak in onze omgeving op, waardoor depressies ons niet konden bereiken. Het gevolg: rustig, vaak zonnig en droog weer. Daarnaast was het zonnig en warm voor de tijd van het jaar. Dit zorgde voor een grote verdamping.

Droogte in Nederland

Niet overal in Nederland is de droogte even groot. In het noordoosten van het land is meer regen gevallen dan in het (zuid)westen van het land. Op de meest droge plaatsen is het tekort inmiddels meer dan 150 millimeter. Droogte veroorzaakt vooral in Noord-Brabant, Limburg en gebieden met veel veendijken problemen (waterschap Aa en Maas, waterschap De Dommel en bij het hoogheemraadschap van Rijnland).

Neerslagtekort

Door het tekort aan neerslag zakken de grondwaterstanden flink. De toevoer van oppervlaktewater is beperkt, en komt lang niet overal ten goede aan de grondwaterstand. Het KNMI meet dagelijks hoeveel regen er valt en hoeveel water er kan verdampen. Door vanaf 1 april elke dag het verschil te berekenen tussen de hoeveelheid neerslag en de mogelijke verdamping en vervolgens dit getal op te tellen, wordt het doorlopende potentieel neerslagoverschot/neerslagtekort verkregen. Vooralsnog is het nog steeds onder het niveau dat een keer in de twintig jaar wordt bereikt.

Maatregelen

Waterschappen gaan maatregelen nemen vanwege de hoge temperaturen en aanhoudende droogte. Om het waterpeil op niveau te houden zal als het nodig is, zoet water worden aangevoerd. "Dat kunnen we onder meer doen door de stuwen van waterreservoirs open te zetten", zegt een woordvoerder van de Unie van Waterschappen. "Op sommige plekken in het land gebeurt dit al." Ook worden dijken onderzocht die door de droogte kwetsbaar kunnen worden en worden op sommige plekken noodpompen neergezet om het water op peil te houden. Ook controleren waterschappen extra intensief of de beregeningsverboden worden nageleefd. Ook zijn er extra controles bij dijken die gevoelig zijn voor droogte. Zo zette het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in het weekend van 17/18 juni voor het eerst dit jaar het 'dijkleger' in. Dat is een groep vrijwillige dijkinspecteurs. 

Code rood, oranje, geel of groen
Rood, oranje, geel en groen zijn de kleurcodes voor droogte. Vooralsnog is het nog steeds code groen volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) van het Watermanagementcentrum Nederland. De betekenis van groen betekent dat er geen crisis of dreiging tot watertekort is. Code rood komt ongeveer eens in de 20 jaar voor.  Extreme droogte was er in 1976 en 2003. Bij extreme droogte lopen ook scheepvaart, energievoorziening en drinkwatervoorziening gevaar. Misschien wordt er opgeschaald naar code geel in de loop van de week, maar dat is niet zeker. Bij zorgwekkende situaties brengt het centrum een advies uit aan de waterschappen of regionale afdelingen en de Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat.

En nu?
Controleer dijken die gevoelig zijn voor droogte. Houd communicatie in de gaten van het LCW en bied indien nodig hulp aan andere waterschappen waar de droogte voor grote problemen zorgt. Kijk ook de STOWA documentaire over droogte (klik hier).


Dier-en-dijkendag 4 oktober 2017

2017_STOWA_Muskusrat_iStock_ // 2017_stowa_muskusrat_istock_000003269728xsmall_w230_h150_crcenter95.jpg (36 K)Moet ik mollen bestrijden in mijn waterkering? Wat is de invloed van muizen op kades? Hoe kun je je als waterschap weren tegen bevers? Doet een vos me de das om? Mag ik kleinvee als begrazing toestaan? Hebben bloemrijke dijken nut voor bijen?

Zo maar wat praktische vragen waar waterkeringbeheerders mee worstelen. Op deze Werelddierendag willen we onze kennis verdiepen over de relatie tussen dieren en dijken. Ontmoetingen, presentaties, workshops en als het even kan het veld in met elkaar om in de praktijk te zien hoe collega’s met risico’s omgaan.

Concept Programma:

09.00     inloop en koffie

09.30     welkom en presentaties

10.45     koffie

11.00     workshops of speeddates

12.15     lunch

13.15     veldbezoek

15.30     wrap-up van de dag

16.00     hapje en drankje

Ben je geinteresseerd in deelname aan deze themadag? Zou jij mee willen denken aan de voorbereiding van het programma? Laat het dan gerust weten aan Jaap Bronsveld (Bronsveld@stowa.nl).


Denk mee met ons over de toekomst van PIW3.0

Aangrenzende cycli // cycli.png (53 K)Rijkswaterstaat en de STOWA vinden het belangrijk dat beheerders samenwerken aan het professionaliseren van Inspectie en beheer en onderhoud aan onze waterkeringen in Nederland. PIW faciliteert de samenwerking sinds 2003 en zet dit voort.

Op dit moment werkt het projectteam met verschillende beheerdersgroepen aan de contouren van het programma PIW 3.0. En de contouren beginnen langzaam aan steeds meer zichtbaar te worden in een punt op de horizon: ‘Dijkbeheer aantoonbaar in control’.

Wilt u als dijkbeheerder meedenken? Nu is daar hét moment voor. Laat het dan gerust weten aan een van de twee projectleiders Ludolph Wentholt (wentholt@stowa.nl) of Vera Konings (vera.konings@rws.nl). In het najaar organiseren we een bijeenkomst voor de verdere invulling van het nieuwe programmaplan.