Instandhouding waterkeringen

PIW2.0 - Nieuwsbrief 2015-02 29 juni 2015

Een dijk van een bijeenkomst: platform Waterkeringbeheer

Op de Kennisdag Professionaliseren Inspec201506_nwsbrf_platformbijeenkomst // platformbijeenkomst.jpg (65 K)ties Waterkeringen werd het platform Waterkeringen gelanceerd. Een platform voor managers in het beheer en onderhoud van waterkeringen. De reden? Beheerders van waterkeringen worden geconfronteerd met grote wijzigingen in de wijze waarop de waterveiligheid in Nederland wordt vormgegeven. Daarnaast brengt de aandacht voor de Zorgplicht de vraag met zich mee hoe deze het best in te vullen. Het management dat leiding geeft aan het beheer van waterkeringen staat voor enorme uitdagingen. Het platform vervult de behoefte van het management om kennis uit te wisselen en te delen.

Vliegende start door marathonsessie
Op 11 juni jongstleden kwamen de leden van het platform voor de tweede keer samen. En dit keer voor een 24-uurs sessie om gelijk een aantal grote stappen te nemen. De eerste dag stond in het teken van kennismaken. De volgende ochtend startte het inhoudelijke programma. Op de Kennisdag is een aantal onderwerpen vastgesteld, dat nader uitgewerkt kan worden. Aan bod kwamen: Zorgplicht, Onderhoud, Dijkbewaking, Datamanagement, Innovatie en toetsen.

Asset Management als paraplu
Asset Management omvat alle processen binnen de bedrijfsvoering. De eerder genoemde onderwerpen vallen hier ook onder. Door deze onderwerpen te positioneren in de integrale bedrijfsvoering wordt uitwerking gegeven aan het asset management. Vier onderwerpen zijn gekozen om verder in te investeren. Elk onderwerp wordt getrokken door een duo. In september worden de projectdefinities besproken en op 6 november is de volgende platformbijeenkomst en wordt de uitwerking gepresenteerd:

  • Zorgplicht - Bart Vonk en Reindert Jan Sellies
  • Onderhoud - Jan van de Laan en Heine van Maar
  • Dijkbewaking – André van Aken en Maarten Ebben
  • Toetsen – Jelle Visser en Hans Post

Mocht u een relevante bijdrage hebben met betrekking tot een van de onderwerpen, neem dan contact op met inspectietechnieken@stowa.nl.


Droogteberichten van STOWA

20150628_DroogteberichtKNMI // rdev_tijdreeks_verwachting.png (65 K)Sinds 2003 stuurt STOWA elk jaar ‘Droogteberichten veenkaden’ naar de waterkeringbeheerders in Nederland. Het KNMI meet ieder jaar vanaf april de balans tussen de hoeveelheid regen en de verdamping. Bij een neerslagtekort hoger dan 150 ml adviseert STOWA waterschappen (te beginnen met zeer droogtegevoelige kades) extra te controleren vanwege het gevaar van uitdroging. Met name waterschappen met veenkaden moeten dan extra alert zijn. Op zaterdag 27 juni is de tweede droogte alertering van 2015 verstuurd.

Veenkaden
In Wilnis is in 2003 een veenkade doorgebroken tijdens een extreem droge periode. Dit heeft de aandacht gevestigd op vragen omtrent de stabiliteit van veenkades. Naar verwachting zullen extreem droge en natte situaties door klimaatverandering in de toekomst vaker voorkomen. Veen heeft specifieke eigenschappen. Nat veen is heel sterk, maar als het verdroogt wordt zo’n veendijk een grote droge en gescheurde spons die kan verschuiven.

www.droogtemonitor.nl
De landelijke droogtemonitor visualiseert door middel van kaarten en grafieken de actuele situatie met betrekking tot de droogte in west en midden Nederland en maakt informatie zichtbaar aangaande de hoeveelheid neerslag welke in een zekere periode gevallen is. Hiertoe wordt de hoeveelheid neerslag vergeleken met  een historische reeks neerslaghoeveelheden over dezelfde periode van hetzelfde neerslagstation.


Terugblik op Kennisdag 2015

Een ongekend grote opkomst bij de twaalfde Kennisdag Inspectie Waterkeringen. Blijkbaar had de boodschap ‘Zorgplicht, Laat u niet gek maken!’ de doelgroep aangesproken. Want wat de Zorgplicht in de praktijk betekent voor het werk, is voor velen nog zoeken. De waterschappen hebben veel vrijheid om de Zorgplicht in te vullen, maar dat maakt het niet vanzelfsprekend makkelijker. Het was alweer de twaalfde Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2015 op 19 maart. Het verslag van de dag is te vinden op de website inspectiewaterkeringen.nl.

‘Zorgplicht, Laat u niet gek maken!’ Dit was de boodschap tijdens de twaalfde Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2015 op 19 maart. Een boodschap bij het onderwerp Zorgplicht. Het verslag van de dag en de gefilmde presentaties zijn op deze website te vinden:

Klik hier voor het verslag: Verslag Kennisdag2015.pdf

Klik hier voor de webpagina met video’s: Films Kennisdag 2015


Rapport Drones en inspecties te downloaden

ThemadagdronesFoto // anp_themadag_drones.png (199 K)PIW verkende de mogelijkheden voor het gebruik van Drones bij de inspectie en het beheer van waterkeringen. Het rapport biedt een overzicht van de huidige stand van zaken op het gebied van de mogelijke inzet van zogenoemde drones bij het onderhouden, beheren en inspecteren van waterkeringen. Het rapport is nu te downloaden.

De verkenning is uitgevoerd in het kader van het programma PIW en naar aanleiding van de grote belangstelling voor het onderwerp bij de door PIW georganiseerde themabijeenkomst in de zomer van 2014. Het rapport is geschreven voor de waterkeringenbeheerder vanuit het perspectief van zijn of haar professionele informatiebehoefte. De verkenning biedt op hoofdlijnen de mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebruik van drones in werkpraktijk van de beheerder.

De inhoud van dit rapport is slechts een momentopname van de kennis en ervaringen in het beheer met drones. Zowel de techniek als de nationale wetgeving is nog volop in ontwikkeling.


Inspecties op internationaal niveau

waterkering nieuwsbrief // mmd 040.jpg (115 K)Bent u benieuwd hoe men op internationaal niveau tegen inspecties aankijkt? De laatste kennis uit het International Levee Handbook (2015) werd door de auteurs gepresenteerd tijdens een webinar op 22 en 29 april. Deze webinars zijn opgenomen en terug te zien. De kennis uit hoofdstuk 5 ‘Levee inspection, Assesment and risk attribution’ van het handboek wordt gepresenteerd door Chris Neutz.

Het International Levee Handbook geeft een overzicht van hoe in Frankrijk, Duitsland, Ierland, Groot-Brittannië, Nederland en in de Verenigde Staten het waterkeringbeheer is geregeld. Het handboek gaat in op de veiligheidsfilosofie, beheer, onderhoud, veldonderzoekstechnieken, berekeningsmethoden en het ontwerpen en uitvoeren van dijkverbeteringen.

PIW analyseert of het International Levee Handbook leidt tot aanbevelingen voor de Handreiking Inspecties.

Meer informatie over de webinars: damsafety.org
Bekijk webinar: Klik hier voor video