Instandhouding waterkeringen

PIW2.0 - Nieuwsbrief 2015-01 3 februari 2015

Schrijf u nu in voor de kennisdag inspectie waterkeringen op 19 maart!

‘Laat u niet gek maken!’ Dit is de zorgplicht foto // 2013_folder_zorgplicht_foto.jpg (107 K)boodschap tijdens de twaalfde Kennisdag Inspectie Waterkeringen. Zorgplicht voor waterkeringen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waaraan iedereen een bijdrage levert. Die bijdrage stellen we graag centraal tijdens het programma van de kennisdag.

In het ochtendprogramma zijn Waterschappen, Rijkswaterstaat en de toezichthouder aan het woord over de uitvoering van zorgplicht. Na de aftrap van de implementatie vorig jaar is inmiddels waardevolle ervaring opgedaan en deze moet gedeeld worden!

Het middagprogramma bestaat uit vijf blokken met daarin volop praktijkvoorbeelden. Van beheerissues en praktische inspectietools tot professionalisering en innovatie in het waterkeringbeheer.

PIW2.0 biedt dit jaar aan FloodControl IJkdijk de ruimte om de resultaten uit zijn programma te presenteren. Dit in het perspectief van doelmatig waterkeringbeheer en zorgplicht. De aftrap van het van het platform Waterkeringen voor leiddinggevenden uit de sector vindt ook op de kennisdag plaats. Samenwerking waar we binnen de waterwereld sterker van worden.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Het belooft een inspirerende dag te worden met volop handvatten om nog beter uw taak te kunnen uitvoeren. Noteert u de Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2015 alvast in uw agenda?

Datum:
Donderdag 19 maart 2015

Locatie:
Burgers Zoo, Antoon van Hooffplein 1, 6816 SH Arnhem

Aanmelden als deelnemer:
www.stowa.nl/kennisdag

Aanmelden voor de bedrijvenmarkt:
www.stowa.nl/kennisdagbedrijven.

PIW spreekt de managers

RondeKaart_februari15 // rondekaart - kopie23.jpg (15 K)

Met het management rond de tafel

PIW2.0 maakte ook in 2014 een ronde langs de Waterschappen. Vanachter een bureau kan je namelijk niet verzinnen wat er leeft binnen de waterschappen. Het PIW-programma is er om een verschil te maken en een impuls te geven aan het verder professionaliseren van inspecties en beheer van de waterkeringen. Wat kan je als programmateamlid dan beter doen dan langs het veld gaan en horen wat de kansen en de pijnpunten zijn? Tijdens de vorige ronde zaten we om tafel met de inspecteurs van de waterkeringbeheerders. Een veelgehoorde opmerking toen was: ‘Voer ook het gesprek met ons management’.

Over de helft

Inmiddels is met over de helft van de waterschappen een gesprek gevoerd over de volgende onderwerpen (opleidingen, initiatieven rondom de Zorgplicht, inspectieplannen, waar ben je trots op/ waar maak je je zorgen over en het platform waterkeringbeheer). Ondanks het verschil in de grootte, organisatieopbouw en bestaansduur van de waterschappen is met gemak een grootste gemene deler te onderkennen: de Zorgplicht (*). Was het management in 2013 over het algemeen nog weinig betrokken bij inspecties aan waterkeringen met de komst van de Zorgplicht is dit veranderd. Inspecties aan waterkeringen kunnen nu van meer aandacht genieten van management en bestuur.

Aan elkaar snuffelen
De programmateamleden van PIW2.0 werden bij alle waterschappen met open armen ontvangen. Maar soms was het nodig om een beetje aan elkaar te snuffelen, voordat alle partijen wisten ‘waarom het gesprek gevoerd werd’. Er waren namelijk geen addertjes onder het gras. Eigenlijk boden de programmateamleden alleen maar kansen. Waar sommige gespreksdeelnemers in eerste instantie terughoudend reageerden, werd tijdens het gesprek duidelijk dat dit de kans was om invloed uit te oefenen. Invloed op wat PIW2.0 in 2015 gaat bieden aan de waterschappen. 

Inspectieplan
Het inspectieplan is een goed voorbeeld van deze invloed. Met betrekking tot het professionaliseren van inspecties aan waterkeringen is het inspectieplan een belangrijke factor. Niet alle waterschappen hebben een up-to-date inspectieplan. Een van de ideeën die voortkomt uit de managementronde is dat PIW2.0 sessies start waarin inspecteurs samen komen onder begeleiding van Tauw/Movares om een inspectieplan op te stellen. Je begint aan deze sessies met de wetenschap dat je als eindresultaat een up-to-date inspectieplan hebt. Het brengt de waterschappen ook weer een stuk verder in de verantwoordelijkheid richting de Zorgplicht.

Platform Waterkeringbeheer
Onder afdelingshoofden bestaat behoefte om kennis en ontwikkelingen uit te wisselen en te delen over waterkeringen. Op dit moment bereidt een regiegroep het platform Waterkeringbeheer voor. In 2015 organiseert PIW2.0 twee bijeenkomsten voor het Platform Waterkeringen. De eerste is tijdens de kennisdag 2015.

Veel verbeteringen sinds 2003
Sinds 2003 en de gebeurtenissen in Stein en Wilnis zijn veel verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot inspecties van waterkeringen. Maar ondanks het invoeren van de Zorgplicht en de grotere aandacht van het management, zijn we er nog niet. De aandacht van het management gaat eerder uit naar investeringen in nieuwe werken, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Ruimte voor de Rivier enzovoort. Dit kan ten koste gaan van de aandacht voor beheer en onderhoud. De nut en noodzaak voor het beter onderbouwen en in beeld brengen van : inspectie, onderhoud, maatregelen en kosten wordt door iedereen erkend. Ook daar gaat PIW2.0 in 2015 mee aan de slag. Klik hier voor het jaarprogramma PIW2.0.

Ook in 2015 blijft PIW2.0 werken aan het onder de aandacht brengen van het professionaliseren van inspecties en beheer van waterkeringen.(*) Zorgplicht in het kort

Met de inwerkingtreding van de Wet doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming op 1 januari 2014 is het toezicht op de primaire waterkeringen overgegaan van de provincies naar het Rijk. In de praktijk betekent dit dat de ILT (Inspectie Leefomgeving en transport) het toezicht op de primaire waterkeringen uitoefent. Het ministerie van IenM heeft een kader opgesteld met daarin de activiteiten die beheerdervan primaire waterkeringen dienen uit te voeren om te voldoen aan de zorgplicht. 2014 is een overgangsjaar, een jaar waarin een pilot werd uitgevoerd bij 12 beheerders door de ILT.

 

Dijkinspecteur Henk Evers vertelt

Over een leven lang lerenKoe // img_0123_stier.jpg (118 K)
En over hoe je soms moet rennen voor je leven

Af en toe loopt een gesprek anders dan bedoeld. De insteek was een interview over de cursus Visuele inspectie van waterkeringen. Maar als je met een echte oude rot in het vak aan tafel zit, komen er zoveel mooie verhalen voorbij…

Henk Evers is één van de zes inspecteurs bij Waternet en die zich volledig richt op de waterkeringen. Al 38 jaar werkt hij bij Waternet (en diens voorgangers) en de afgelopen twintig jaar als inspecteur waterkeringen. 1.000 kilometer waterkeringen inspecteren de zes inspecteurs met Henk aan het hoofd als coördinator.

Een stukje geschiedenis
Na de dijkdoorbraak in Wilnis in 2003 was er landelijk gezien meer behoefte aan het meer gestructureerd inspecteren van waterkeringen. De dijkdoorbraak vond plaats in het beheergebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet). Dit hoogheemraadschap was na deze gebeurtenis mede trekker van het verder professionaliseren van de dijkinspectie. Bas Molenkamp, beheerder waterkering is daarom best trots op het feit dat Waternet de inspecties aan Waterkeringen sinds Wilnis goed op orde heeft. Na de kadebreuk maakte Waternet in samenwerking met Infram een Inspectieplan. De blauwdruk van dit plan is later als basis gebruikt voor het Standaard Inspectieplan van Professionalisering Inspecties aan Waterkeringen (PIW). Klik hier voor het standaard inspectieplan.

Opleiding en praktijk
Het volgen van opleidingen is opgenomen in het Inspectieplan. Bij Waternet worden alle relevante opleidingen gevolgd. En zo kwam het dat Henk afgelopen voorjaar met nog drie Waternet collega’s de opleiding ging volgen. Henk had deze opleiding al eerder gevolgd, maar nu was het mogelijk om een certificaat te halen, reden om de opleiding nogmaals te volgen. Henk geeft aan dat als je al langer dan vijf jaar inspecteur bent, je wel genoeg kennis hebt. Maar toch vindt hij het een must om gecertificeerd te worden. ‘Het is een erkenning van wat je doet’, daarnaast vond hij de uitwisseling met collega’s een grote meerwaarde. Die kracht van uitwisseling van kennis met collega’s ervaart Henk ook altijd tijdens de jaarlijkse Kennisdag van PIW. Klik hier voor meer informatie over de kennisdag.

Ogen en oren in het veld
Bas vertelt dat hij blindelings op het oordeel van Henk vertrouwt. Henk is de ogen en oren van Bas op de dijken. Volgens Bas doet Henk zijn werk met grote passie: ‘Henk loopt niet alleen op de dijk, maar hij voelt het echt als zijn verantwoordelijkheid dat mensen gerust achter een dijk kunnen wonen. Henk vertelt ook aan omwonenden waarom dijken zo belangrijk zijn.’

Noodweer
Als je aan Henk vraagt wat hij het mooiste vindt aan zijn werk, hoeft hij niet hard na te denken: “De periodes dat het heel erg hard regent of heel droog is. Als het weeradvies oranje is en iedereen wordt geadviseerd om binnen te blijven dan moeten wij naar buiten. Regenpakken aan en gaan. Soms krijgen we deuren van de auto door de wind geeneens open. Sinds Wilnis zijn alle droogte gevoelige waterkeringen versterkt, maar het blijft belangrijk om dijken die extra belast worden goed in de gaten te houden.”

Rennen voor je leven
Als inspecteur maak je veel mee en heb je een goede conditie nodig! Henk vertelt dat ze meestal informeren bij de boer of er stieren lopen in de wei. “Want,” zo zegt Henk, “die wil je niet tegenkomen in je gele of oranje jas. Die kleuren werken hetzelfde als een rode lap bij stieren. En als je dan toch onverhoopt een stier tegenkomt, dan moet je kiezen teruglopen of verder lopen.” Gelukkig heeft Henk altijd een luchthoorn mee, maar die gebruikt hij alleen in uiterste nood. Laatst nog, kwamen er vier koeien op hem af rennen die een kalf wilden beschermen. Met zijn 62 jaren rende Henk voor zijn leven en sprong hij als een volleerde atleet net op tijd over het hek. Dat zijn zaken die je niet op een opleiding leert.

Bevestiging van bekwaamheid
Terugkomend op de cursus, het is een bevestiging van bekwaamheid. Henk adviseert alle dijkinspecteurs de cursus te volgen. Vooral het theoriegedeelte was pittig. De praktijk vond hij prachtig. Er werden tien schadebeelden uitgezet. Je moest er daar vier van herkennen en Henk had er acht. Een mooie prestatie.

Oproep
Als inspecteur waterkeringen heb je een grote verantwoordelijkheid. Je bent een schakel in een stukje veiligheid voor inwoners van Nederland. Het is belangrijk dat inspecteurs op eenzelfde manier naar schades kijken. Uniform werken. Een aantal jaren geleden heeft Waternet 3 à 4 dijkinspecteurs uitgeleend aan Waterschap Friesland toen het waterpeil hoog stond in sloten en kanalen na aanhoudende neerslag. In de toekomst zal dit ongetwijfeld ook nodig zijn bij andere waterschappen. Dan is het belangrijk dat iedereen dezelfde basiskennis heeft, zodat waterschappen elkaar onderling kunnen helpen. Waternet heeft nu zes gecertificeerde dijkinspecteurs.

Ouderwets
Als Henk wordt gevraagd wat hij zou veranderen aan de opleiding dan geeft hij aan dat zowel theorie als praktijk op papier gedaan wordt. Heel ouderwets vindt Henk. Dat zou toch digitaal moeten. Met het praktijkgedeelte werd het papier nat van de regen. Dit terwijl Henk in zijn dagelijkse werk alles digitaal doet. “Eigenlijk”, vindt Henk, “zou elk waterschap dezelfde manier van gegevens verzamelen en verwerken moeten hebben. Of ik nou in Friesland of Limburg moet helpen, dat zou ik toch met mijn eigen veldcomputer moeten kunnen doen? En dan met een druk op de knop gegevens uitwisselen.”

--------

Meer informatie over de cursus Visuele inspecties van waterkeringen? “Meer informatie over de opleiding VIW? Kijk op de website van Stichting Wateropleidingen.

Het programma PIW2.0 ondersteunt initiatieven, zoals deelname aan de cursus Visuele Inspectie van Waterkeringen, die bijdragen aan het professionaliseren van inspecties en het beheer van waterkeringen. Heeft u, als waterkering beheerder, een goed idee voor het programma? Neem gerust contact met ons op via stowa@stowa.nl.”

Wat doet PIW in 2015?

PIW2.0 maakte ook in 2014 een ronde langs groene dijk // piw_inspectiewaterk_08.jpg (30 K)de waterschappen, dit keer in gesprek met het management. Ook zijn de werkgroepen Inspectieplan en Inspectierapportages opgestart. Schuift u hierbij aan? Verder ondersteunt PIW het Platform Waterkeringbeheer van afdelingshoofden, onderzoekt PIW de kansen (en risico's) van 'beheermaatregelen', ontwikkelt PIW een praktisch handvat voor toepassing van drones bij inspectie en beheer. Schrijft u zich ook in voor de kennisdag (19-3-2015) en de themadag Deltaplan Vlaanderen (23-4-2015)?

Klik hier voor meer informatie over het jaarprogramma 2014/2015.