Instandhouding waterkeringen

PIW2.0 - NieuwsFlits Kennisbezoek Rijnland 1 augustus 2014

STOWA, TU Delft, Rijkswaterstaat en waterschappen wisselen kennis en ervaringen uit over wateroverlast

Op woensdag 30 juli jl. waren medewerkers van STOWA, TU Delft, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat te gast bij het hoogheemraadschap van Rijnland. Tijdens dit bezoek is onder andere geëvalueerd hoe de kades zich hebben ‘gedragen’ tijdens de hevige regenval. Voor waterbeheerders en kennisinstituten is dit waardevolle informatie om van praktijksituaties te leren. Deze informatie kan worden gebruikt om waterkeringen beter te toetsen, te ontwerpen, te realiseren en te onderhouden, met als uiteindelijk doel de dijken veiliger te maken.

Op 28 juli jl. zorgde hevige regenval in verschillende delen van Nederland voor veel wateroverlast. Het beheergebied van Rijnland oogde het zwaarst getroffen. Enkele polderkades liepen over en er moesten plaatselijk noodmaatregelen worden genomen om wateroverlast te beperken. Vanachter het bureau en vanuit modelstudies lopen er bij verschillende organisaties onderzoeken, maar in hoeverre komen praktijk en theorie nu overeen? Vandaar dat een aantal waterkeringspecialisten direct na de wateroverlast een kijkje ging nemen bij Rijnland. Het waterschap gaf een uitgebreide toelichting op de opgedane ervaringen. Ook werden twee overstromingslocaties bezocht.

Al met al was iedereen zeer onder de indruk van de gastvrijheid en openheid van het hoogheemraadschap van Rijnland. De openlijk gedeelde ervaringen en kennis hebben bij verschillende deelnemers geleidt tot nieuwe ideeën en geleerde lessen die zeker een vervolg gaan krijgen. Bent u benieuwd naar dit vervolg? Houdt u dan de website van STOWA en Inspectiewaterkeringen.nl in de gaten!

28jul14_bezoekRijnland // dscn0452.jpg (105 K)