Instandhouding waterkeringen

PIW2.0 - Nieuwsbrief 2014-02 15 mei 2014

Iedere Dijkinspecteur een drone: fictie of werkelijkheid?

Kom naar de themadag op 11 juniThemadagdronesFoto // anp_themadag_drones.png (199 K)
Op woensdag 11 juni 2014 organiseert PIW2.0 een themadag over wensen, verwachtingen, mogelijkheden en onmogelijkheden van onbemande vliegende platformen (UAV’s of drones).
 
UAV’s (unmanned aerial vehicle) ook wel drones genoemd zijn sterk in opkomst. Maar wat is de toekomst bij professioneel gebruik? Bijvoorbeeld bij de inspectie van waterkeringen. Er wordt door verschillende waterschappen geëxperimenteerd en er worden pilot’s uitgevoerd. Maar inmiddels is de wet- en regelgeving aangescherpt en kan en mag niet iedereen met een UAV de lucht in. Deze themadag onderscheidt feit en fictie over het gebruik van UAV’s. Het programma bestaat uit interessante presentaties en een bedrijvenmarkt waar demonstraties worden gehouden.
 
Inschrijven?
De dag duurt van 10:00 uur tot 16:00 uur en vindt plaats op het Geofort te Herwijnen. De kosten bedragen voor deelnemers vanuit de overheid €50,-. Overige deelnemers betalen €75,-. Voor bedrijven is er de mogelijkheid om kosteloos gebruik te maken van een beperkt aantal stands. Inschrijven kan hier. Wilt u als organisatie gebruik maken van een stand? Meld u dan aan door een e-mail te sturen naar info@sjfsupport.com.
 
Meer informatie vindt u op de website, via e-mail bij gerssen@stowa.nl of telefonisch bij Stefan Flos (06 – 28 0808 27) en Sander Bakkenist (06 – 51 2231 72)

Start onderzoeksproject: Inspectie en beheermaatregelen

Onderzoeksfoto // onderzoek_rivierenbomen.jpg (32 K)

Het programma PIW2.0 rust op twee programmapijlers, namelijk Continu toetsen en Professioneel beheer en onderhoud. Recentelijk is een onderzoek gestart binnen de pijler Continu toetsen naar Inspectie en beheermaatregelen. Specifiek: beheermaatregelen als alternatief en/of in aanvulling op constructieve maatregelen bij waterkeringsversterkingsprojecten. Binnen dit onderzoek worden beheermaatregelen, de risico’s, risicobeheersmaatregelen en de bijbehorende rol van inspecties onderzocht en geïnventariseerd. Interesse? We houden u op de hoogte via de nieuwsbrief en de website inspectiewaterkeringen.nl.

.

Start implementatieproject: Ronde langs de waterkeringenbeheerders

Aangrenzende cycli // cycli.png (53 K)Dit jaar gaat PIW2.0 op bezoek bij het management van de waterkeringenbeheerders! Vanuit het PIW is in 2013 een ronde bij de waterschappen gehouden waarbij geïnventariseerd is op welke wijze invulling wordt gegeven aan het beheer van de waterkeringen. Vanuit PIW is nu de volgende stap om ook het hogere management nadrukkelijk te betrekken bij het verder professionaliseren van inspecties van de keringen en de vervolgactiviteiten, zowel individueel per waterschap als in een vorm van samenwerking tussen de waterschappen. In dit licht bezoeken we dit jaar waterschappen en Rijkswaterstaat met de insteek: luisteren, brengen, halen en verbinden.  Contactpersoon voor dit project is Piet Stouten.

Vanuit het PIW is in 2013  een ronde bij de waterschappen gehouden waarbij geïnventariseerd is op welke wijze invulling wordt gegeven aan het beheer van de waterkeringen. Hierbij is met name ingezoomd op de items: Planmatig Inspecteren, Data op orde, Informatievoorziening, Persoonsonafhankelijkheid, Lerende Organisatie, en Assetmanagement. Dit beeld is tot stand gekomen door gesprekken “op de werkvloer”. In deze gesprekken werd aangegeven dat winst te behalen is bij de betrokkenheid voor de inspectie van de keringen bij het management en het bestuur, onder andere in het kader van de zorgplicht worden inspecties een steeds belangrijker item.

Vanuit PIW is nu de volgende stap om ook het hogere management nadrukkelijk te betrekken bij het verder professionaliseren van inspecties van de keringen en de vervolgactiviteiten, zowel individueel per waterschap als in een vorm van samenwerking tussen de waterschappen.  In de gesprekken zullen aan de orde komen het belang van de inspecties en de verwerking van de resultaten/gegevens in relatie met het planmatig uitvoeren van onderhouds- en herstelmaatregelen. In het gesprek met het hogere management zullen ook de onderlinge relaties en het verband in het totaal van de taken van de waterkeringbeheerder worden besproken. Het gaat hier om de reeks: inspectie, diagnose en prognose, dataverwerking en vastlegging, relatie met onderhoudsprogramma, budgetten/begroting, jaarlijkse zorgplicht, toetsing, legger en beheerregister, onderzoek en innovaties.

Publicatie gemist?

Handreikingfoto // handreiking.jpg (25 K)Heeft u een volledig beeld van de voor u interessante producten en publicaties uit de onderzoeksprogramma’s VIW, PIW en PIW2.0? Daarom zetten we in elke nieuwsbrief een aantal publicaties uit de STOWA Hydrotheek voor het voetlicht. Deze maand de belangrijkste producten van PIW2.0:

Handreiking Inspectie Waterkeringen

  1. Technisch deel
    Beschrijving van het technische basis van het inspectieproces.
  2. Organisatie deel
    Beschrijving van de organisatorische aspecten van inspecteren en de plaats in de beheerorganisatie.
  3. Inspectieplan  (aanpasbare versie)Het bevat het raamwerk voor een compleet inspectieplan en kan verder ingevuld worden met de gegevens en procedures van de eigen organisatie.

 

Kennisdag 2014

Van de nood een deugd maken, dat was niet moeilijk op deze stralende kennisdag in Burgers Zoo. Donderdag 20 maart was alweer de elfde kennisdag van het programma Professionaliseren Inspecties Waterkeringen 2.0 (PIW 2.0). De opkomst was hoog. Meer dan 280 bezoekers kwamen kennis vergaren op de kennisdag waar het thema Van de nood een deugd maken zeer tot de verbeelding sprak. Een groot deel van het programma is terug te kijken op de website onder kennisdag 2014!

kennisdagfoto // kennisdag2014.jpg (134 K)