Instandhouding waterkeringen

DigiGids & DigiSpectie

In de voorgaande programma's zijn verschillende pilots en onderzoeken opgezet. Twee daarvan zijn de DigiGids en DigiSpectie. Digispectie en Digigids zijn applicaties voor het digitaal vastleggen van waargenomen schade aan waterkeringen. De ontwikkelde software bestaat uit een desktopapplicatie, een veldmodule en een catalogus met schadebeelden (Digigids).

Digigids is de nationale catalogus voor schade aan waterkeringen. De gids biedt een referentiekader voor de kwaliteitstaat van de onderdelen waaruit waterkeringen kunnen zijn opgebouwd. Voor de duiding van de kwaliteit worden vier classificaties onderscheiden: goed, redelijk, matig en slecht.

Digispectie is software voor het digitaal opnemen en vastleggen van schades aan waterkeringen bij visuele inspecties.

Na de ontwikkeling zijn deze producten onder beheer van het Waterschapshuis. Meer informatie kunt u hier en hier vinden.