Instandhouding waterkeringen

Organisatie

Inmiddels bevindt het programma zich in een vierde fase: PIW3.0. Dit programma is gestart in 2018 en zal naar verwachting worden afgrond in 2022. De opgave en ambitie voor deze fase is dat het dijkbeheer 'aantoonbaar in control' is.

Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van STOWA en Rijkswaterstaat WVL (RWS) en in samenwerking met de verschillende waterkeringbeheerders.


Programmateam (PT)

Het programmateam bestaat uit de volgende personen:

Ludolph Wentholt - Opdrachtgever, STOWA - wentholt@stowa.nl
Astrid Labrujere - Opdrachtgever, RWS - astrid.labrujere@rws.nl
Wouter Mugge - Secretaris - piw@stowa.nl
Willemijn Bosma - Communicatieadviseur - piw@stowa.nl


Programmacommissie waterkeren STOWA (PCWK)

Het programma PIW3.0 wordt getoetst op kwaliteit door de programma commissie waterkeren van de STOWA.